Sverigekaramellen och GDPR
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter än vad PUL gjorde.
För oss på Sverigekaramellen är det viktigt att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter så här kommer en kort information om vår personuppgiftsbehandling för våra samarbetspartners och kunder.

Önskar du en mer djupgående uppgift angående våra rutiner kontakta
Urban Persson på 08-410 644 30 eller [email protected]

 

Behandling av personuppgifter
När du registrerar dig som kund hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med det godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja vårt samarbete med dig och ditt företag. Du har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få ta del av den information som finns registrerat om dig.

 

Personuppgiftspolicy
Dina uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, e-postadress, order-, faktura- och betalningshistorik finns tryggt förvarade i vårt affärssystem.

Anledningen till att lagring görs är:

* För att kunna fullgöra vårt samarbete med dig och ditt företag
* För att kunna kontakta dig

Alla personuppgifter hanteras med sekretess och säljs eller lämnas aldrig vidare, enda undantaget är till våra samarbetspartners för varuleverans där namn, adress och telefonnummer behövs för att kunna transportera varor till er. Andra uppgifter kan vi också vara skyldiga att lämna till tex olika myndigheter.

 

Lagringstiden
Vi lagrar dina uppgifter i maximalt sju år för att uppfylla bestämmelserna i bokföringslagen innan de raderas, men skulle du önska det så kan du när som helst begära att bli raderad från vårt dataregister och då lagras uppgifterna endast i inlåsta pärmar i sju år.


Dina rättigheter

Du har rätt till full insyn hur dina personuppgifter behandlas. Vill du veta vilka uppgifter vi har om dig, kan du begära ett utdrag om vad vi har lagrat om dig och ditt företag. Om uppgifterna skulle vara felaktig eller ofullständiga kan du när som helst begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Begäran om registerutdrag, information, borttagning eller rättning av felaktigheter om de lagrade uppgifterna skickas antingen per post eller mailas till adress enligt nedan.

 

Bästa hälsningar från Sverigekaramellen

 

Sverigekaramellen i Skandinavien AB
Enhagsvägen 18
186 40 Täby
08-410 644 30
[email protected]